De Nederlands Israëlitische Gemeente (NIG) Breda


De Nederlands Israëlitische Gemeente (NIG) Breda is een kleine maar actieve en bloeiende joodse gemeenschap, die deel uitmaakt van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK). De gemeente bestrijkt heel West-Brabant, telt ongeveer 60 leden en bezit een synagoge in het oude historische centrum van Breda. Bij alle joodse feestdagen komen de gemeenteleden bij elkaar in de synagoge. Door het jaar heen worden er sjabbatdiensten georganiseerd.

 

Daarnaast vinden regelmatig culturele evenementen plaats, zoals tentoonstellingen, muziekuitvoeringen en literaire bijeenkomsten. Eénmaal per maand, op de laatste woensdag van iedere maand, is er een bijeenkomst van de joodse sociëteit. Met de niet-joodse buitenwereld worden vele contacten onderhouden.

 

Regelmatig zijn er excursies, waarin verteld wordt over jodendom en synagoge. Ook is in de synagoge een joodse bibliotheek gehuisvest, die iedere woensdagmiddag geopend is voor het algemene publiek. De vereniging “Vrienden Synagoge Breda” organiseert enige malen per jaar lezingen en bijeenkomsten over joods-culturele onderwerpen.


 

 

 

 

 

 

 

login / aanvragen

headerfoto: Y. van Praagh